Vergoeding

Wij hebben contracten met alle zorgverzekeraars.

Fysiotherapie wordt voor een beperkt deel in de basisverzekering vergoed.

Kinderen tot 18 jaar hebben recht op maximaal 18 behandelingen. Volwassenen met een chronische indicatie (Lijst-Borst) krijgen een vergoeding uit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling.

Het verplichte eigen risico geldt niet voor kinderen (hoewel dit in de basisverzekering zit). Het eigen risico geldt ook niet voor de aanvullende verzekering.

 

tarieven