Inzicht in vermoeidheidseffecten op de looptechniek

Nieuwe ontwikkelingen maken het mogelijk om continu een 3D-bewegingsanalyse uit te voeren tijdens het sporten. Op deze manier kunnen de effecten van vermoeidheid op de looptechniek van de sporter worden bestudeerd. Deze analyses hebben opmerkelijke uitkomsten opgeleverd. Zo blijkt dat bij toenemende vermoeidheid de pasfrequentie gelijk blijft, maar dat de schredellengte wel afneemt. Het op peil houden van de schredellengte kan leiden tot prestatieverbetering.