Bahandeling bij CVA

Veel patiënten die een cerebrovasculair accident (CVA) hebben doorgemaakt, verliezen de mogelijkheid om de verlamde arm nog functioneel te kunnen gebruiken. De arm blijft geïmmobiliseerd, waardoor men te maken krijgt met spierverkortingen (contracturen), spierspanning (hypertonie) en schouderpijn. Fysiotherapie blijkt effectief in het voorkomen van contracturen en hypertonie. Specifieke rekhoudingen kunnen voorkomen dat bewegingsmogelijkheden van de patiënt worden beperkt.